Polityka Prywatności

Greenpeace popiera fundamentalne prawo każdego człowieka do zachowania prywatności w internecie. Robimy wszystko, co tylko możliwe, aby chronić bezpieczeństwo danych użytkowników naszych serwisów internetowych oraz wszystkich osób, które przekazują nam swoje dane.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Altowej 4, 02-386 Warszawa („Greenpeace”), telefon: 22 851 26 42, e-mail: info.poland@greenpeace.org.

Greenpeace chroni dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Opisane zasady odnoszą się do wszystkich podstron adoptujpszczole.pl. Nie mają zastosowania do stron innych organizacji, do których możemy umieszczać linki i których zasady ochrony danych osobowych mogą różnić się od naszych.

Nie zbieramy informacji, które pozwolą na identyfikację naszych użytkowników, chyba że dobrowolnie zdecydowali się oni na ich udostępnienie przez stronę i dołączenie się do grona naszych darczyńców. Jeśli już zdecydowałeś/aś się udostępnić nam te informacje, zapewniamy ich pełną poufność. Jeżeli przetwarzanie udostępnionych nam danych wymaga udziału trzeciej strony (np. banku) korzystamy z najwyższej jakości usług, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo danych.

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy w żaden inny sposób naszych list mailingowych, w tym pozyskanych przez tę stronę, ani żadnych innych informacji, które mogą posłużyć do zidentyfikowania danych osobowych.

Greenpeace nie dzieli się ani w żaden inny sposób nie udostępnia swoich danych innym organizacjom. Możemy jednak dzielić się informacjami pomiędzy narodowymi lub regionalnymi biurami Greenpeace, w celu efektywnego informowania o naszych kampaniach i mobilizowania opinii publicznej, aby osiągać cele naszych kampanii oraz pozyskiwać fundusze niezbędne do finansowania naszej działalności.

Nie udostępniamy danych użytkowników zewnętrznym agencjom (w celu np. wykonania mailingu) w innym celu, niż związany z realizowanymi przez nas projektami i tylko wówczas, gdy zobowiążą się do przestrzegania naszej polityki prywatności opisanej na tej stronie.

Udział w naszych akcjach internetowych nie oznacza automatycznie, że będziesz otrzymywał od nas informacje w przyszłości. Pod treścią i polami do wpisania danych osobowych zawsze znajduje się pole, które należy odznaczyć, żeby nie otrzymywać od nas innych informacji, np. "Chcę pozostać w kontakcie".

Jeśli dołączyłeś/aś do naszej bazy danych będziesz mógł/mogła brać udział w naszych przyszłych działaniach na stronie internetowej, otrzymywać informacje o naszych działaniach kampanijnych albo zostać zaproszonym do finansowego wspierania Greenpeace.

Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania tych informacji - pod każdym newsletterem znajduje się link do zrezygnowania z otrzymywania kolejnej korespondencji.

Masz również prawo: dostępu do danych, sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych. Wszelkie zgłoszenia może kierować do Greenpeace telefonicznie - 22 851 26 42 lub poprzez e-mail: spl@greenpeace.org.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez Greenpeace jest niezgodne z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeśli udzielisz nam finansowego wsparcia będziesz mieć także możliwość udziału w protestach internetowych oraz otrzymywania innych informacji o naszych kampaniach. Zawsze możesz zrezygnować z ich otrzymywania.

Rejestrujemy także niektóre informacje od osób, które nawiązały z nami kontakt po to, aby otrzymać od nas informacje albo z prośbą o pomoc, po to, aby móc udzielić informacji albo oczekiwanej pomocy. Nigdy nie przekazujemy tych informacji nikomu innemu (chyba że udzielisz nam na to zgody), ani nie używamy tych informacji do innych celów.

Nasze strony internetowe znajdują się na kilku serwerach. Informacje w logach naszych stron nie umożliwiają personalnej identyfikacji, nie staramy się także połączyć tych informacji z rzeczywistymi osobami, które przeglądają nasze strony. Nasz serwer zbiera informacje na temat daty i czasu odwiedzin na naszej stronie, a także adresu serwera, z którego dana osoba wchodzi na naszą stronę. Możemy także zapisywać informacje (anonimowo) o ruchach, które użytkownicy wykonują na naszych stronach. Wykorzystujemy te informacje do poprawy jakości naszej strony i oceny statystyk, takich jak pory dnia i dni tygodnia, podczas których panuje wzmożony ruch na naszych stronach, a także do oceny popularności różnych działów.

Pliki cookie to dane, które nasza strona wysyła do twojej przeglądarki. Mogą one następnie być przechowywane na dysku twardym twojego komputera. Nasza strona korzysta z plików cookie, aby ocenić realne zainteresowanie naszymi serwisami, lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z naszych serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, stale udoskonalać nasze serwisy internetowe czyniąc je bardziej przyjaznymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Te informacje nie zawierają informacji znajdujących się na twoim komputerze. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby informowała cię, kiedy otrzymujesz pliki cookie albo uniemożliwić otrzymywanie plików cookie. Nie używamy plików cookie, aby obserwować, jakie strony wybierasz.

Greenpeace zastrzega sobie prawo zmiany tej polityki prywatności, w szczególności w przypadku konieczności jej dostosowania do aktualnych przepisów prawa, zmiany sposobu przetwarzania danych lub wprowadzenia nowych wymogów organów nadzorczych. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.

O treści zmian polityki prywatności Greenpeace poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: http://greenpeace.pl. Taka informacja będzie utrzymana na wskazanej stronie przez okres co najmniej 15 (piętnastu) kolejnych dni kalendarzowych.