O Strategii

Przedstawiamy wszechstronny plan działania, wyznaczający kierunki i działania dla ochrony owadów zapylających: Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających! Wraz z zespołem naukowców, pszczelarzami i wszystkimi, którzy dbają o pszczoły określiliśmy obszary problemów oraz wyznaczyliśmy strefy interwencji niezbędnych, aby chronić populację zapylaczy w Polsce.
Od naszych najbliższych sąsiadów płyną alarmujące sygnały o spadku populacji pszczół.
Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Polska nie miała takiego planu!
Po debatach obywatelskich, ocenie Rady Społecznej i konsultacjach społecznych - przedstawiamy Strategię! Tym samym otwieramy kolejny etap prac, który zakłada stworzenie szerokiej koalicji i rozwinięcie kierunków działań zawartych w strategii w taki sposób, by Polska stała się krajem prawdziwie przyjaznym pszczołom.W ostatecznej formie nasz wspólny, obywatelski plan trafi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministerstwa Środowiska - gotowy do wprowadzenia w życie. Czas działać!

Aż trzy czwarte tego, co jemy, jest w jakiś sposób zależne od pracy owadów zapylających. Gdyby nie ich codzienna praca, nasza dieta byłaby znacznie bardziej monotonna i droga, zaś ekosystemy poniosłyby niepowetowane straty. Niestety od jakiegoś czasu pszczołom wiedzie się coraz gorzej - choroby, pasożyty, pestycydy, zmiany klimatu - to tylko niektóre z czynników, które zagrażają zapylaczom. Najwyższy czas działać! Dlatego tworzymy Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby nasz kraj był prawdziwie przyjazny pszczołom!

PRZEZR
PZP
SPZ
GREENPEACE

Rada Naukowa

rada naukowa: opracowuje dokument Strategii. W skład Rady Naukowej wchodzą eksperci zajmujący się przekrojem zagadnień związanych z pracą naukową poświęconą owadom zapylającym w Polsce.

Dr hab. Bożena DenisowKatedra Botaniki, Zakład Biologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr Anna GajdaPracownia Chorób Owadów Użytkowych, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr Tomasz KiljanekZakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Dr hab. Paulina KramarzInstytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
Dr Hajnalka SzentgyörgyiWydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dr hab. Marcin ZychWydział Biologii, Ogród Botaniczny, Uniwersytet Warszawski

Rada Społeczna

rada społeczna: składająca się z naukowców i pszczelarzy będzie wykonywać prace recenzenckie i konsultacje merytoryczne Strategii.

Dr hab. Małgorzata BieńkowskaPracownia Hodowli Pszczół, Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach
Prof. dr hab. Emilia BrzoskoInstytut Biologii, Zakład Ekologii Roślin, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Waldemar CelaryInstytut Biologii, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Bogdan JaroszewiczWydział Biologii, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Uniwersytet Warszawski
Waldemar KudłaPrezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego
Piotr MrówkaPrezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych
Prof. dr hab. Andrzej PosyniakZakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Piotr Skorupaprezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Polanka
Prof. dr hab. Piotr SkubałaWydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Inż. Bogdan WiśniowskiKatedra Zoologii, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Michał WoyciechowskiInstytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

Strategia

Strategia Ochrony Owadów Zapylających

kliknij i pobierz

Harmonogram

8 sierpnia 2017 Wielki Dzień Pszczoły inauguracja prac nad strategią
Październik - Listopad 2017 Debaty Obywatelskie. Polska Przyjazna Pszczołom w Gdańsku, Bydgoszczy, Lublinie, Koszalinie, Wrocławiu i Warszawie
Sierpień 2017 - Maj 2018 Prace Rady Naukowej nad Strategią
16 marca - 3 kwietnia 2018 Konsultacje Rady Społecznej (naukowcy i pszczelarze recenzują szkic strategii)
14 kwietnia Debata obywatelska. Polska Przyjazna Pszczołom w Poznaniu
16-30 kwietniakonsultacje społeczne
20 kwietnia Debata obywatelska. Polska Przyjazna Pszczołom w Krakowie
28 kwietnia Debata obywatelska. Polska Przyjazna Pszczołom w Hajnówce
20 majaświatowy Dzień Pszczoły ogłoszenie strategii